Урок 08 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

ФІЗИКА 10 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)
КОМПЛЕКТАЦІЯ:
 • Конспект уроку
  http://bit.ly/2K8Y6w8
 • Презентація уроку
  http://bit.ly/2K8Y6w8
 • Відеоматеріали до уроку
  http://bit.ly/2K8Y6w8
 • Демонстрація 
  http://bit.ly/2K8Y6w8
 
 
 
Мета уроку: 
Навчальна.  Ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівноприскореного руху; формувати вміння записувати формули швидкості у векторному вигляді й у проекціях на вісь координат, читати графіки проекції залежності швидкості від часу й проекції залежності прискорення від часу; формувати вміння визначати переміщення й шлях аналітичним і графічним способам, розв’язувати основну задачу механіки для рівноприскореного прямолінійного руху.
Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; виявляти аналогії; діяти за аналогією.
Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.
Тип уроку: комбінований.
Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.

План вивчення нового матеріалу:
1. Рівноприскорений прямолінійний рух
2. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху
3. Переміщення під час рівноприскореного руху
4. Рівняння координати


ЗАВАНТАЖИТИ
http://bit.ly/2K8Y6w8