Фізичні диктанти для 10 класу

Що таке фізичні диктанти

Фізичні диктанти дають можливість підготувати школярів до засвоєння нового матеріалу, до уроків розв’язування задач, провести узагальнення вивченого; вони є одним із засобів перевірки свідомого виконання домашнього завдання; такі диктанти дозволяють виявити вміння учнів застосовувати знання у навчальній практиці при розв’язуванні задач та готують до виконання лабораторних робіт.

Діагностування знань учнів

Попередження виникнення пробілів у знаннях

Перевірка досягнень кінцевого результату

Скільки це коштує

35 гривень (16 розроблених фізичних диктанти)

Як сплатити

Ваша карта ПриватБанк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 4731185603560167 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В системі Privat24
  • В будь-якому відділенні банку

Ваша карта ОщадБанк, АвальБанк або інший банк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 5167491007315046 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В будь-якому відділенні банку
  • Іншим зручним для Вас способом

Як отримати матеріали

1. Надіслати лист на наш E-mail: klasfizika@gmail.com

Тема: Диктанти 10 клас

Текст листа: Час оплати (дата, години, хвилини)

2. Отримати посилання на завантаження уроків з Google drive.

Що ви отримуєте

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА

ЧАСТИНА 1. КІНЕМАТИКА

Фізичний диктант №1. Основна задача механіки. Абетка кінематики. Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей

Фізичний диктант №2. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Вільне падіння. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

ЧАСТИНА 2. ДИНАМІКА І ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Фізичний диктант №1. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона. Сила. Маса. Другий і третій закони Ньютона

Фізичний диктант №2. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Сила пружності. Вага тіла. Сила тертя

Фізичний диктант №3. Рівновага тіл. Момент сили. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

Фізичний диктант №4. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії. Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне і непружне зіткнення. Рух рідини і газу. Підіймальна сила крила

ЧАСТИНА 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Фізичний диктант №1. Види механічних коливань. Математичний і пружинний маятник. Енергія хвиль. Резонанс

Фізичний диктант №2. Механічні хвилі. Звукові хвилі

РОЗДІЛ 2. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Фізичний диктант №1. Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

РОЗДІЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА і ТЕРМОДИНАМІКА

ЧАСТИНА 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Фізичний диктант №1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Рух і взаємодія молекул

Фізичний диктант №2. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура. Температурна шкала Кельвіна. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

Фізичний диктант №3. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Точка роси

Фізичний диктант №4. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Механічні властивості твердих тіл

ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Фізичний диктант №1. Внутрішня енергія і способи її зміни. Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. Принцип дії теплових двигунів.

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Фізичний диктант №1. Абетка електростатики. Електричне поле. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

Фізичний диктант №2. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

Пробні диктанти

Для того, щоб Ви мали змогу познайомитись та оцінити якість матеріалів, пропоную безкоштовно завантажити два диктанти

Відгуки користувачів

Ви можете прочитати коментарі інших користувачів та залишити свої натиснувши

Залишились питання

Звертайтеся за адресою klasfizika@gmail.com або пишіть у https://www.facebook.com/fizikanova

P.S.

Цей проект допомагає в навчанні та роботі вчителя, як пральна машина при пранні, як мікрохвильова піч при розігріві, як автомобіль при переміщенні.