Тренажери формул для 10 класу

Що таке тренажери формул

Формули, які вивчаються в курсі вивчення фізики, дуже часто виявляються складними для запам’ятовування. Існує ряд прийомів, які дозволяють швидко запам’ятати потрібну інформацію, навіть складні і об’ємні формули. Звісно, ключовим є розуміння фізичного змісту співвідношень між фізичними величинами, проте на певному етапі вивчення теми, коли потрібно швидко зорієнтуватися у виборі потрібної формули, або вивести похідну, час на її виведення буде тривалим і призведе до браку часу для отримання кінцевої відповіді. В поданих тренажерах формул пропонується учням заповнити пропуски у поданих формулах. Такі вправи спрямовані на відновлення основних співвідношень між фізичними величинами так, щоб зберегти їх науковий зміст.

Діагностування знань учнів

Попередження виникнення пробілів у знаннях

Перевірка досягнень кінцевого результату

Скільки це коштує

35 гривень (8 розроблених тренажери формул по 2 варіанти)

Як сплатити

Ваша карта ПриватБанк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 4731185603560167 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В системі Privat24
  • В будь-якому відділенні банку

Ваша карта ОщадБанк, АвальБанк або інший банк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 5167491007315046 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В будь-якому відділенні банку
  • Іншим зручним для Вас способом

Як отримати матеріали

1. Надіслати лист на наш E-mail: klasfizika@gmail.com

Тема: Тренажери 10 клас

Текст листа: Час оплати (дата, години, хвилини)

2. Отримати посилання на завантаження уроків з Google drive.

Що ви отримуєте

РОЗДІЛ 1. МЕХАНІКА

ЧАСТИНА 1. КІНЕМАТИКА

1. Рівномірний прямолінійний рух. Закони додавання переміщень і швидкостей. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Вільне падіння. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

ЧАСТИНА 2. ДИНАМІКА І ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

2. Закони Ньютона. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість. Сила пружності. Вага тіла. Сила тертя

3. Рівновага тіл. Момент сил. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

ЧАСТИНА 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

4. Види механічних коливань. Математичний і пружинний маятник. Енергія коливань. Механічні хвилі

РОЗДІЛ 3. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

ЧАСТИНА 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

5. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Рух і взаємодія молекул. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура. Температурна шкала Кельвіна

6. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння. Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища. Механічні властивості твердих тіл

ЧАСТИНА 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

7. Внутрішня енергія і способи її зміни. Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

8. Абетка електростатики. Електричне поле. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал. Провідники і діелектрики в електричному полі. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора

Пробні тренажери формул

Для того, щоб Ви мали змогу познайомитись та оцінити якість матеріалів, пропоную безкоштовно завантажити два варіанти тренажерів формул

Відгуки користувачів

Ви можете прочитати коментарі інших користувачів та залишити свої натиснувши

Залишились питання

Звертайтеся за адресою klasfizika@gmail.com або пишіть у https://www.facebook.com/fizikanova

P.S.

Цей проект допомагає в навчанні та роботі вчителя, як пральна машина при пранні, як мікрохвильова піч при розігріві, як автомобіль при переміщенні.