ФІЗИКА НОВА

Сайт "ФІЗИКА НОВА" створений для підтримки вивчення уроків з фізики за новою програмою та містить розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи, демонстрації, відео), фізичні диктанти, тренажери формул, таблиці з пропусками

Сайт "ФІЗИКА НОВА"

  • Презентації до кожного уроку, які супроводжуються конспектом з детальними поясненнями матеріалу, розв'язками задач та запитаннями до учнів.
  • Кожен урок сплановано так, щоб вчитель міг повністю контролювати клас, керуючи презентацією дистанційно та вільно рухатись по класу.
  • Кожна самостійна та контрольна робота супроводжується детальним розв'язком.