Урок 10 для 11 класу з фізики. Електричний струм в металах

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

ПЛАН УРОКУ:

Мета уроку: 

Навчальна: Формувати уявлення про основні теорії провідності металів; встановити залежність опору металів від температури і розкрити практичне застосування цієї залежності; з’ясувати фізичну суть явища надпровідності, проблематику його дослідження і перспективи використання; поглибити знання учнів про природу електричного струму в металах.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння: аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач;  розкривати загальне і конкретне; встановлювати закономірності; систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим;

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: Комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.