Урок 10 Електричний струм в металах

ФІЗИКА 11 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Відеоматеріали до уроку

Мета уроку:

Навчальна: Формувати уявлення про основні теорії провідності металів; встановити залежність опору металів від температури і розкрити практичне застосування цієї залежності; з’ясувати фізичну суть явища надпровідності, проблематику його дослідження і перспективи використання; поглибити знання учнів про природу електричного струму в металах.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння: аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; розкривати загальне і конкретне; встановлювати закономірності; систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим;

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: Комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Електричний струм в металах

2. Середня швидкість напрямленого руху електронів

3. Залежність опору металів від температури

4. Надпровідність