І семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 9 класу 1 семестр за новою програмою на 2021 - 2022 навчальний рік (105/87 годин, 3/2,5 години на тиждень)

Зірочкою (*) позначено уроки, не заплановані під час вивчення фізики в 9 класі за навчальним планом, який передбачає 2,5 години на тиждень.

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2017. - 248 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.


!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Магнітне поле струму. Правило свердлика

Урок 04* Розв’язування задач за темою «Магнітне поле струму. Правило свердлика»

Урок 05 Сила Ампера

Урок 06 Розв’язування задач за темою «Сила Ампера»

Урок 07* Розв’язування задач за темою «Сила Ампера»

Урок 08 Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

Урок 09 Електромагніти та їх застосування

Урок 10* Розв’язування задач за темою «Електромагніти та їх застосування»

Урок 11 Лабораторна робота № 1. Виготовлення та випробування електромагніта

Урок 12 Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

Урок 13 Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Урок 14 Розв’язування задач з теми «Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху»

Урок 15 Лабораторна робота № 2 Спостереження явища електромагнітної індукції

Урок 16 Розв’язування задач з теми «Магнітне поле». Підготовка до контрольної роботи № 1

Урок 17 Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

Урок 18 Захист навчальних проектів з теми «Магнітне поле»

Урок 19 Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

Урок 20 Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Урок 21* Розв’язування задач за темою «Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення»

Урок 22 Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Урок 23* Розв’язування задач за темою «Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало»

Урок 24 Лабораторна робота № 3 Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Урок 25 Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Урок 26* Розв’язування задач за темою «Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла»

Урок 27 Лабораторна робота № 4 Визначення показника заломлення скла відносно повітря

Урок 28 Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

Урок 29 Лінзи. Оптична сила лінзи

Урок 30 Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

Урок 31 Розв’язування задач за темою «Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи»

Урок 32* Розв’язування задач за темою «Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи»

Урок 33 Лабораторна робота № 5 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Урок 34 Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

Урок 35 Розв’язування задач з теми «Світлові явища». Підготовка до контрольної роботи № 2

Урок 36 Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

Урок 37 Захист навчальних проектів з теми «Світлові явища»

Урок 38 Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

Урок 39 Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

Урок 40 Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Урок 41 Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

Урок 42 Шкала електромагнітних хвиль

Урок 43 Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

Урок 44 Розв’язування задач з теми «Механічні та електромагнітні хвилі». Підготовка до контрольної роботи № 3

Урок 45 Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Урок 46 Захист навчальних проектів з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»