Урок 37 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів з теми «Явище інерції. Інертність та маса тіла. Густина речовини. Імпульс тіла. Реактивний рух»

НУШ (нова українська школа) з фізики для 7 класу

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Явище інерції. Інертність та маса тіла. Густина речовини. Імпульс тіла. Реактивний рух». Розвивати навички публічного виступу через захист проєктів, вчити ефективно представляти свої результати дослідницьких робіт, відповідати на запитання та сприяти взаємному обміну думками.  

Компоненти ключових компетентностей:

Навчальні ресурси: підручник з фізики, фізичні прилади, таблиці СІ та префіксів, навчальна презентація.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань з теми.

Можливі труднощі: у розподілі часу на виконання різнорівневих завдань; в оцінюванні отриманих результатів на реальність значень.