Інтелект-карти

Що таке інтелект-карти

Інтелект-карти, відомі також як ментальна карта або асоціативна карта – спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Ментальна карта реалізується у вигляді деревоподібної схеми, на якій зображені поняття, імена вчених, означення, формули, пов’язані між собою гілками, що розгалужуються від центрального поняття, яке розташоване на червоному фоні.

Що ви отримуєте

7 клас (35 гривень)

1. Фізика - наука про природу; 2. Як одержують наукові знання; 3. Основні положення МКТ; 4. Фізичні величини; 5. Механічний рух; 6. Прямолінійний рівномірний рух; 7. Нерівномірний рух; 8. Рівномірний рух по колу; 9. Коливання; 10. Інерція. Маса. Інертність; 11. Густина; 12. Сила; 13. Сила пружності; 14. Сила тяжіння; 15. Сила тертя; 16. Тиск твердих тіл; 17. Тиск рідин та газів; 18. Атмосферний тиск; 19. Сполучені посудини; 20. Сила Архімеда; 21. Робота. Потужність; 22. Механічна енергія; 23. Важіль; 24. Блоки; 25. Прості механізми. ККД