Інтелект-карти

Що таке інтелект-карти

Інтелект-карти, відомі також як ментальна карта або асоціативна карта – спосіб зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем. Ментальна карта реалізується у вигляді деревоподібної схеми, на якій зображені поняття, імена вчених, означення, формули, пов’язані між собою гілками, що розгалужуються від центрального поняття, яке розташоване на червоному фоні.

Що ви отримуєте

7 клас (35 гривень - 25 інтелект-карт)

Зміст комплекту для 7 класу

1. Фізика - наука про природу

2. Як одержують наукові знання

3. Основні положення МКТ

4. Фізичні величини

5. Механічний рух

6. Прямолінійний рівномірний рух

7. Нерівномірний рух

8. Рівномірний рух по колу

9. Коливання

10. Інерція. Маса. Інертність

11. Густина

12. Сила

13. Сила пружності

14. Сила тяжіння

15. Сила тертя

16. Тиск твердих тіл

17. Тиск рідин та газів

18. Атмосферний тиск

19. Сполучені посудини

20. Сила Архімеда

21. Робота. Потужність

22. Механічна енергія

23. Важіль

24. Блоки

25. Прості механізми. ККД

8 клас (35 гривень - 29 інтелект-карт)

Зміст комплекту для 8 класу

1. Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

2. Внутрішня енергія

3. Види теплопередачі

4. Кількість теплоти

5. Тепловий баланс

6. Три стани речовини

7. Властивості агрегатних станів речовини

8. Плавлення та кристалізація

9. Пароутворення та конденсація

10. ККД нагрівника

11. Тепловий двигун

12. Електричний заряд

13. Електричне поле

14. Механізм електризації

15. Закон Кулона

16. Дії електричного струму

17. Джерела електричного струму

18. Електричне коло

19. Сила струму

20. Електрична напруга

21. Закон Ома

22. Послідовне з’єднання провідників

23. Паралельне з’єднання провідників

24. Робота та потужність

25. Теплова дія струму

26. Електричний струм в металах

27. Електричний струм в електролітах

28. Електричний струм в газах

29. Види самостійних газових розрядів

9 клас (40 гривень - 35 інтелект-карт)

Зміст комплекту для 9 класу