2 семестр для 10 класу

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 10 класу 2 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2023 - 2024 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал, серед, освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 с. : іл.


Розділ ІІ. ЕЛЕМЕНТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

Урок 49 Постулати теорії відносності

Урок 50 Розв'язування задач з теми «Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей»

Урок 51 Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

Урок 52 Розв'язування задач з теми «Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності»

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 1. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Урок 53 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

Урок 54 Розв'язування задач з теми «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії»

Урок 55 Рух і взаємодія молекул

Урок 56 Основне рівняння МКТ ідеального газу

Урок 57 Температура. Температурна шкала Кельвіна

Урок 58 Розв'язування задач з теми «Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура. Температурна шкала Кельвіна»

Урок 59 Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

Урок 60 Розв'язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси»

Урок 61 Розв'язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси»

Урок 62 Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу

Урок 63 Підготовка до контрольної роботи з теми «Молекулярна фізика (Властивості газів)»

Урок 64 Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика (Властивості газів)»

Урок 65 Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння

Урок 66 Вологість повітря. Точка роси

Урок 67 Лабораторна робота №7. Вимірювання відносної вологості повітря

Урок 68 Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

Урок 69 Розв'язування задач з теми «Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища»

Урок 70 Лабораторна робота № 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини

Урок 71 Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів

Урок 72 Механічні властивості твердих тіл

Урок 73 Розв'язування задач з теми «Будова та властивості твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл»

Урок 74 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Молекулярна фізика (Властивості рідин, твердих тіл)»

Урок 75 Контрольна робота № 5 з теми «Молекулярна фізика (Властивості рідин, твердих тіл)»

Розділ ІІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Частина 2. ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

Урок 76 Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Урок 77 Розв'язування задач з теми «Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії»

Урок 78 Робота в термодинаміці

Урок 79 Розв'язування задач з теми «Робота в термодинаміці»

Урок 80 Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес

Урок 81 Розв'язування задач з теми «Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес»

Урок 82 Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

Урок 83 Розв'язування задач з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина»

Урок 84 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Основи термодинаміки»

Урок 85 Контрольна робота № 6 з теми «Основи термодинаміки»

Урок 86 Захист навчальних проектів з теми «Молекулярна фізика та термодинаміка»

Розділ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Урок 87 Абетка електростатики

Урок 88 Розв'язування задач з теми «Абетка електростатики»

Урок 89 Електричне поле 

Урок 90 Розв'язування задач з теми «Електричне поле»

Урок 91 Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

Урок 92 Розв'язування задач з теми «Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал»

Урок 93 Провідники та діелектрики в електричному полі

Урок 94 Розв'язування задач з теми «Провідники та діелектрики в електричному полі»

Урок 95 Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора 

Урок 96 Розв'язування задач з теми «Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора»

Урок 97 Розв'язування задач з теми «Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора»

Урок 98 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Електричне поле»

Урок 99 Контрольна робота № 7 з теми «Електричне поле»

Урок 100 Захист навчальних проектів з теми «Електричне поле»

Урок 101-105 Підсумковий урок. Резерв