ІІ семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 10 класу 2 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2020 - 2021 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтева В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал, серед, освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 с. : іл.


Урок 49 Постулати теорії відносності

Урок 50 Розв'язування задач з теми «Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей»

Урок 51 Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

Урок 52 Розв'язування задач з теми «Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності»

Урок 53 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

Урок 54 Розв'язування задач з теми «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії»

Урок 55 Рух і взаємодія молекул

Урок 56 Основне рівняння МКТ ідеального газу

Урок 57 Температура. Температурна шкала Кельвіна

Урок 58 Розв'язування задач з теми «Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура. Температурна шкала Кельвіна»

Урок 59 Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

Урок 60 Розв'язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси»

Урок 61 Розв'язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси»

Урок 62 Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу

Урок 63 Підготовка до контрольної роботи з теми «Молекулярна фізика (Властивості газів)»

Урок 64 Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика (Властивості газів)»

Урок 65 Пароутворення та конденсація. Насичена та ненасичена пара. Кипіння

Урок 66 Вологість повітря. Точка роси

Урок 67 Лабораторна робота №7. Вимірювання відносної вологості повітря

Урок 68 Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища

Урок 69 Розв'язування задач з теми «Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища»

Урок 70 Лабораторна робота № 8. Вимірювання поверхневого натягу рідини

Урок 71 Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів

Урок 72 Механічні властивості твердих тіл

Урок 73 Розв'язування задач з теми «Будова та властивості твердих тіл. Механічні властивості твердих тіл»

Урок 74 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Молекулярна фізика (В