ІІ семестр

Конспекти уроків (розробки), презентації, контрольні, самостійні, лабораторні роботи з фізики для 10 класу 2 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2018 - 2019 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Урок 49 Постулати теорії відносності

Урок 50 Розв'язування задач з теми «Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей»

Урок 51 Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

Урок 52 Розв'язування задач з теми «Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності»

Урок 53 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

Урок 54 Розв'язування задач з теми «Основні положення молекулярно-кінетичної теорії»

Урок 55 Рух і взаємодія молекул

Урок 56 Основне рівняння МКТ ідеального газу

Урок 57 Температура. Температурна шкала Кельвіна

Урок 58 Розв'язування задач з теми «Основне рівняння МКТ ідеального газу. Температура. Температурна шкала Кельвіна»

Урок 59 Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

Урок 60 Розв'язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси»

Урок 61 Розв'язування задач з теми «Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси»

Урок 62 Лабораторна робота № 6. Дослідження ізотермічного процесу

Урок 63 Підготовка до контрольної роботи з теми «Молекулярна фізика»

Урок 64 Контрольна робота № 4 з теми «Молекулярна фізика»