ІІ семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 10 класу 2 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2021 - 2022 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтева В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал, серед, освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 с. : іл.


Урок 49 Постулати теорії відносності

Урок 50 Розв'язування задач з теми «Постулати теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей»

Урок 51 Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності

Урок 52 Розв'язування задач з теми «Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності»

Урок 53 Основні положення молекулярно-кінетичної теорії