Урок 09 для 10 класу з фізики. Розв'язування задач з теми «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення»

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

Мета уроку: 

Навчальна. Закріпити знання за темою «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення», продовжити формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; пояснювати подібні матеріали; узагальнювати; систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим; діяти за аналогією.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок. 

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.