Урок 86 Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання

ФІЗИКА 11 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Відеоматеріали до уроку

Мета уроку:

Навчальна. Ознайомити учнів із сучасними методами виявлення й дослідження заряджених частинок.

Розвивальна. Розвивати пізнавальні навички учнів; вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; вміння стисло і грамотно висловлювати свої міркування та обґрунтовувати їхню правильність.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Ядерні реакції

2. Одержання та використання радіоактивних ізотопів

3. Пристрої для реєстрації йонізуючого випромінювання (метод фотоемульсій, сцинтиляційний лічильник, камера Вільсона, бульбашкова камера, газорозрядний лічильник (лічильник Ґейґера – Мюллера) і йонізаційна камера)