Урок 91 Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

ФІЗИКА 10 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку

Мета уроку:

Навчальна: Формувати уявлення про роботу з переміщення заряду в електричному полі, формувати знання про потенціальну енергію взаємодії точкових зарядів; формувати уявлення про потенціал як енергетичну характеристику електричного поля та фізичний зміст різниці потенціалів; формувати розуміння про зв'язок між різницею потенціалів та напруженістю.

Розвивальна. Сприяти збагаченню словникового запасу; формуванню пізнавальної самостійності; розвитку спостережливості, уваги, пам’яті, уяви, мислення; виробленню звички до планування своїх дій.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Робота з переміщення заряду в однорідному електростатичному полі

2. Потенціальна енергія зарядженого тіла в полі, створеному точковим зарядом

3. Потенціал електростатичного поля

4. Різниця потенціалів

5. Напруженість електростатичного поля і різниця потенціалів

6. Еквіпотенціальні поверхні