Урок 20 Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

ФІЗИКА 10 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Відеоматеріали до уроку

Мета уроку:

Навчальна. Розкрити поняття сили як міри взаємодії; з'ясування видів сил, які розглядаються в механіці; формування понять інертності й маси як міри інертності тіла; усвідомлення учнями змісту другого закону динаміки Ньютона; усвідомлення учнями змісту третього закону динаміки Ньютона, значення законів динаміки для розуміння механічних процесів, систематизація знань про закони динаміки та межі їх застосування.

Розвивальна. Розвивати пізнавальні навички учнів.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Сила

2. Інертність. Маса. Основні властивості маси

3. Другий закон Ньютона

4. Третій закон Ньютона

5. Деякі особливості взаємодії тіл