Урок 08 для 10 класу з фізики. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

ПЛАН УРОКУ:

Мета уроку: 

Навчальна. Ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівноприскореного руху; формувати вміння записувати формули швидкості у векторному вигляді й у проекціях на вісь координат, читати графіки проекції залежності швидкості від часу й проекції залежності прискорення від часу; формувати вміння визначати переміщення й шлях аналітичним і графічним способам, розв’язувати основну задачу механіки для рівноприскореного прямолінійного руху.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; виявляти аналогії; діяти за аналогією.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.