Урок 08 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

ФІЗИКА 10 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Відеоматеріали до уроку

Мета уроку:

Навчальна. Ознайомити учнів з характерними ознаками прямолінійного рівноприскореного руху; формувати вміння записувати формули швидкості у векторному вигляді й у проекціях на вісь координат, читати графіки проекції залежності швидкості від часу й проекції залежності прискорення від часу; формувати вміння визначати переміщення й шлях аналітичним і графічним способам, розв’язувати основну задачу механіки для рівноприскореного прямолінійного руху.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; виявляти аналогії; діяти за аналогією.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Рівноприскорений прямолінійний рух

2. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

3. Переміщення під час рівноприскореного руху

4. Рівняння координати