Урок 32 Розв’язування задач з теми «Густина. Одиниці густини»

НУШ (нова українська школа) з фізики для 7 класу

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

Мета: закріпити алгоритм розв’язування задач на густину. Розглянути різні способи розв’язування задач, проаналізувати найбільш раціональні підходи. 

Компоненти ключових компетентностей:

Навчальні ресурси: підручник з фізики, фізичні прилади, таблиці СІ та префіксів, навчальна презентація.

Тип уроку: розв’язування задач.

Можливі труднощі: для деяких учнів може бути важко розуміти концепцію густини, розрізняти одиниці вимірювання та працювати зі змішаними одиницями.