Урок 66 Експериментальна робота №7. Вимірювання довжини світлової хвилі

ФІЗИКА 11 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Лабораторна робота

Мета уроку:

Навчальна. У процесі дослідницької діяльності закріпити знання про дифракцію, дифракційну гратку, навчити учнів вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки; розвивати спостережливість, увагу, пам’ять, уяву, мислення;

Розвивальна. Сприяти: розвитку спостережливості, уваги, пам’яті, уяви, мислення; виробленню звички до планування своїх дій; формуванню вміння самостійно контролювати проміжні і кінцеві результати роботи; формуванню вміння організовувати своє робоче місце.

Виховна. Виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; виховувати учнів працювати в парах та групах.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.