Урок 23 для 11 класу з фізики. Сила Лоренца

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

ПЛАН УРОКУ:

Мета уроку: 

Навчальна: Формувати знання учнів про дію магнітного поля на рухомі заряджені частинки; ознайомити учнів із застосуванням сили Лоренца та ефектами, пов’язаними дією цієї сили в природних умовах.

Розвивальна. Розвивати вміння узагальнювати і систематизувати знання; з метою розвитку мислення розвивати вміння: пояснювати подібні матеріали; виявляти аналогії; розкривати загальне і конкретне; встановлювати закономірності; встановлювати головне, суттєве у матеріалі, що вивчається.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник, прилади і матеріали для демонстрації відхилення електронного пучка магнітним полем.