Урок 65 для 9 класу з фізики. Розв'язування задач з теми «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

Мета уроку: закріпити знання за темою «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати», продовжити формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв’язувати задачі різних типів за темою «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.