Урок 64 Розв'язування задач з теми «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

ФІЗИКА 9 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку

Мета уроку: закріпити знання за темою «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати», продовжити формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи отримані знання.