2 семестр для 7 класу

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи, відеодосліди, симуляції) з фізики для 7 класу 1 семестр за новою програмою НУШ 2024 (нова українська школа) на 2024 - 2025 навчальний рік (70 годин, 2 години на тиждень)

Розроблені уроки адаптовані для підручника авторів Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кірюхін М. М., Кірюхіна О. О., за ред. Довгого С. О. (відповідно до модельної навчальної програми авторів Кремінський Б. Г., Гельфгат І. М., Божинова Ф. Я., Ненашев І. Ю., Кірюхіна О. О.). Розробки уроків сумісні з підручниками інших авторів.

Урок 33 Розв’язування задач з теми «Густина. Одиниці густини».

Урок 34 Імпульс тіла. 

Урок 35 Закон збереження імпульсу. 

Урок 36 Реактивний рух. 

Урок 37 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів з теми «Явище інерції. Інертність та маса тіла. Густина речовини. Імпульс тіла. Реактивний рух». 

Урок 38 Контроль успішності № 4 з теми «Явище інерції. Інертність та маса тіла. Густина речовини. Імпульс тіла. Реактивний рух».

Тема 5. Сили в природі

Урок 39 Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил. 

Урок 40 Деформація тіла. Сила пружності. 

Урок 41 Закон Гука. Динамометр. 

Урок 42 Лабораторна робота № 6 «Дослідження пружних властивостей тіл». 

Урок 43 Сила тяжіння. 

Урок 44 Вага тіла. Невагомість. 

Урок 45 Розв’язування задач з теми «Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість». 

Урок 46 Тертя. Сила тертя.

Урок 47 Розв’язування задач з теми «Тертя. Сила тертя»

Урок 48 Лабораторна робота № 7 «Визначення коефіцієнта тертя ковзання».

Урок 49 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів з теми «Сили в природі».

Урок 50 Контроль успішності № 5 з теми «Сили в природі».

Тема 6. Тиск твердих тіл, рідин і газів

Урок 51 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

Урок 52 Лабораторна робота № 8 «Вимірювання тиску тіла на опору».

Урок 53 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля. (в процесі створення)

Урок 54 Гідростатичний тиск. (в процесі створення)

Урок 55 Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри. (в процесі створення)

Урок 56 Сполучені посудини. Манометри. (в процесі створення)

Урок 57 Розв’язування задач. (в процесі створення)

Урок 58 Гідростатичні та пневматичні пристрої. (в процесі створення)

Урок 59 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів. (в процесі створення)

Урок 60 Контроль успішності № 6 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів». (в процесі створення)

Тема 7. Виштовхувальна сила. Плавання тіл

Урок 61 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. (в процесі створення)

Урок 62 Розв’язування задач. (в процесі створення)

Урок 63 Лабораторна робота № 9 «Гідростатичне зважування тіла». (в процесі створення)

Урок 64 Умови плавання тіл. (в процесі створення)

Урок 65 Лабораторна робота № 10 «Перевірка умов плавання тіла». (в процесі створення)

Урок 66 Cудноплавство та повітроплавання. (в процесі створення)

Урок 67 Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проєктів. (в процесі створення)

Урок 68 Контроль успішності № 7 з теми «Виштовхувальна сила. Плавання тіл». (в процесі створення)

Урок 69 Резерв. (в процесі створення)

Урок 70 Резерв. (в процесі створення)