ІІ семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 7 класу 2 семестр за новою програмою на 2020 - 2021 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.


Урок 33 Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Урок 34 Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Урок 35 Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

Урок 36 Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Урок 37 Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Урок 38 Розв’язування задач з теми «Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість»

Урок 39 Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Урок 40 Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Урок 41 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Урок 42 Контрольна робота №3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Урок 43 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Урок 44 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Урок 45 Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

Урок 46 Сполучені посудини. Манометри

Урок 47 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Атмосферний тиск. Сполучені посудини»

Урок 48 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Урок 49 Умови плавання тіл. Розв’язування задач.

Урок 50 Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Урок 51 Навчальний проект № 3

Урок 52 Підготовка до контрольної роботи з теми: «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Урок 53 Контрольна робота №4 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Урок 54 Механічна робота. Потужність

Урок 55 Розв’язування задач з теми «Механічна робота. Потужність»

Урок 56 Механічна енергія та її види

Урок 57 Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

Урок 58 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Механічна енергія та її види»

Урок 59 Момент сили. Умови рівноваги важеля

Урок 60 Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

Урок 61 Рухомий і нерухомий блоки

Урок 62 Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Урок 63 Розв’язування задач з теми «Прості механізми»

Урок 64 Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму (похилої площини)

Урок 65 Навчальний проект № 4

Урок 66 Підготовка до контрольної роботи з теми «Механічна робота та енергія»

Урок 67 Контрольна робота №5 з теми «Механічна робота та енергія»

Урок 68 Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух

Урок 69 Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила. Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія