ІІ семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 7 класу 2 семестр за новою програмою на 2020 - 2021 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.


Урок 33 Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Урок 34 Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Урок 35 Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

Урок 36 Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Урок 37 Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Урок 38 Розв’язування задач з теми «Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість»

Урок 39 Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Урок 40 Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Урок 41 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Урок 42 Контрольна робота №3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Урок 43 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Урок 44 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Урок 45 Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

Урок 46 Сполучені посудини. Манометри

Урок 47 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Атмосферний тиск. Сполучені посудини»

Урок 48 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Урок 49 Умови плавання тіл. Розв’язування задач.

Урок 50 Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Урок 51 Навчальний проект № 3

Урок 52 Підготовка до контрольної роботи з теми: «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Урок 53 Контрольна робота №4 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Урок 54 Механічна робота. Потужність

Урок 55 Розв’язування задач з теми «Механічна робота. Потужність»

Урок 56 Механічна енергія та