Урок 12 Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

ФІЗИКА 10 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Відеоматеріали до уроку

Мета уроку:

Навчальна: Формувати уявлення про особливості руху під дією сили тяжіння; формувати знання про рух тіла, кинутого горизонтально, як результат одночасного переміщення тіла в горизонтальному й вертикальному напрямках, і знання про рух тіла, кинутого під кутом до горизонту, вміння визначати параметри таких рухів.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; виявляти аналогії; діяти за аналогією.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Рух тіл, кинутих горизонтально або під кутом до горизонту