Урок 98 Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес

ФІЗИКА 9 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Відеоматеріали до уроку

Мета уроку: сформувати знання учнів про еволюцію фізичної картини світу, про теорію корпускулярнохвильового дуалізму та роль фізичної науки в науково­технічному прогресі суспільства.

Очікувані результати: учні повинні знати, як за майже 2500 років свого існування фізична наука розвинула загальне уявлення про природу; розуміти зміст корпускулярно­хвильового дуалізму як теорії, зумовленої двоїстою природою світла; оцінювати роль фізики в науково­технічному прогресі, аналізувати корисні та негативні наслідки цього прогресу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Еволюція фізичної картини світу

2. Розвиток уявлень про природу світла

3. Роль фізики в науково-технічному прогресі