Урок 56 для 10 класу з фізики. Основне рівняння МКТ ідеального газу

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

ПЛАН УРОКУ:

Мета уроку: 

Навчальна: Формувати уявлення учнів про ідеальний газ як найпростішу модель реального газу; про основне рівняння МКТ; формувати вміння застосувати основне рівняння МКТ для розв’язування задач; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтувати твердження.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; пояснювати подібні матеріали; виявляти аналогії; розкривати загальне і конкретне; встановлювати закономірності.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.