Тренажери формул

Що таке тренажери формул

Формули, які вивчаються в курсі вивчення фізики, дуже часто виявляються складними для запам’ятовування. Існує ряд прийомів, які дозволяють швидко запам’ятати потрібну інформацію, навіть складні і об’ємні формули. Звісно, ключовим є розуміння фізичного змісту співвідношень між фізичними величинами, проте на певному етапі вивчення теми, коли потрібно швидко зорієнтуватися у виборі потрібної формули, або вивести похідну, час на її виведення буде тривалим і призведе до браку часу для отримання кінцевої відповіді. В поданих тренажерах формул пропонується учням заповнити пропуски у поданих формулах. Такі вправи спрямовані на відновлення основних співвідношень між фізичними величинами так, щоб зберегти їх науковий зміст.

Що ви отримуєте

7 клас (15 гривень)

1. Рівномірний рух. Швидкість руху. Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Коливальний рух Амплітуда, період і частота коливань (2 варіанти)

2. Інертність тіла. Маса. Густина. Сила – міра взаємодії. Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість Тертя. Сила тертя (2 варіанти)

3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Тиск газів і рідин. Закон Паскаля. Гідростатичний тиск. Сполучні посудини. Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда. Умови плавання тіл (2 варіанти)

4. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія. Потенціальна і кінетична енергія тіла. Закон збереження і перетворення механічної енергії. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Рухомий і нерухомий блоки. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів (2 варіанти)