Урок 52 для 9 класу з фізики. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

ПЛАН УРОКУ:

Мета уроку: сформувати знання про йонізаційну дію радіації, величини, що її вимірюють, про природний радіаційний фон, дозиметри як фізичні прилади.

Очікувані результати: учні повинні усвідомити вплив радіоактивного випромінювання на організм; знати означення величин, що характеризують йонізуюче випромінювання (поглинута й еквівалентна дози випромінювання), наводити формули для їх обчислення та одиниці в СІ; знати джерела радіаційного фону; ознайомитись із побутовим дозиметром як приладом для вимірювання доз йонізуючого випромінювання.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник, побутові дозиметри (радіометри).