Розробки уроків з фізики для 10 класу за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 10 класу (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2020 - 2021 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтева В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал, серед, освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 с. : іл.

І семестр

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Зародження й розвиток фізики як науки

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Скалярні та векторні величини

Урок 04 Основна задача механіки. Абетка кінематики

Урок 05 Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

Урок 06 Закони додавання переміщень і швидкостей

Урок 07 Розв'язування задач з теми «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей»

Урок 08 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

Урок 09 Розв'язування задач з теми «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення»

Урок 10 Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

Урок 11 Вільне падіння

Урок 12 Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

Урок 13 Розв'язування задач з теми «Вільне падіння та криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння»

Урок 14 Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Урок 15 Розв'язування задач з теми «Рівномірний рух матеріальної точки по колу»

Урок 16 Лабораторна робота №2. Вивчення руху тіла по колу

Урок 17 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Урок 18 Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Урок 19 Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона