Розробки уроків Фізика 10 клас нова програма

Конспекти уроків (розробки), презентації, контрольні, самостійні, лабораторні роботи з фізики для 10 класу (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2018 - 2019 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

І семестр

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Зародження й розвиток фізики як науки

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Скалярні та векторні величини

Урок 04 Основна задача механіки. Абетка кінематики

Урок 05 Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

Урок 06 Закони додавання переміщень і швидкостей

Урок 07 Розв'язування задач з теми «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей»

Урок 08 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

Урок 09 Розв'язування задач з теми «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення»

Урок 10 Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

Урок 11 Вільне падіння

Урок 12 Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

Урок 13 Розв'язування задач з теми «Вільне падіння та криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння»

Урок 14 Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Урок 15 Розв'язування задач з теми «Рівномірний рух матеріальної точки по колу»

Урок 16 Лабораторна робота №2. Вивчення руху тіла по колу

Урок 17 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Урок 18 Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Урок 19 Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Урок 20 Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

Урок 21 Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

Урок 22 Розв'язування задач з теми «Перший, другий та третій закони Ньютона. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість»

Урок 23 Сила пружності. Вага тіла

Урок 24 Сила тертя

Урок 25 Розв'язування задач з теми «Сила пружності. Вага. Сила тертя»

Урок 26 Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл

Урок 27 Рівновага тіл. Момент сили

Урок 28 Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоскої фігури

Урок 29 Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

Урок 30 Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

Урок 31 Розв'язування задач з теми «Механічна робота. Потужність. Кінетична та потенціальна енергії. Закон збереження механічної енергії»

Урок 32 Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

Урок 33 Розв'язування задач з теми «Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення»

Урок 34 Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

Урок 35 Підготовка до контрольної роботи

Урок 36 Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

Урок 37 Види механічних коливань

Урок 38 Розв'язування задач

Урок 39 Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

Урок 40 Розв'язування задач

Урок 41 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння

Урок 42 Резонанс

Урок 43 Механічні хвилі

Урок 44 Звукові хвилі

Урок 45 Розв'язування задач

Урок 46 Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

Урок 47 Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

Урок 48 Захист навчальних проектів з теми «Механіка»