Розробки уроків з фізики для 8 класу за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 8 класу за новою програмою на 2020 - 2021 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2016. - 192 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.

І семестр

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Залежність розмірів фізичних тіл від температури

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Урок 04 Теплопровідність

Урок 05 Конвекція. Випромінювання

Урок 06 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Види теплопередачі»

Урок 07 Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

Урок 08 Розв’язування задач з теми «Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини»

Урок 09 Тепловий баланс

Урок 10 Розв’язування задач з теми «Тепловий баланс»

Урок 11 Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

Урок 12 Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Урок 13 Підготовка до контрольної роботи з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Урок 14 Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Урок 15 Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла. Наноматеріали

Урок 16 Плавлення та кристалізація