1 семестр для 8 класу

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 8 класу 1 семестр за новою програмою на 2024 - 2025 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2016. — 240 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2016. - 192 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2016. — 256 с.


Розділ 1. ТЕПЛОВІ ЯВИЩА

Частина I. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Тепловий стан тіл. Температура та її вимірювання

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Залежність розмірів фізичних тіл від температури

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Урок 04 Теплопровідність

Урок 05 Конвекція. Випромінювання

Урок 06 Розв’язування задач. Самостійна робота  з теми «Види теплопередачі»

Урок 07 Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини

Урок 08 Розв’язування задач з теми «Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини»

Урок 09 Тепловий баланс

Урок 10 Розв’язування задач з теми «Тепловий баланс»

Урок 11 Лабораторна робота № 1. Вивчення теплового балансу за умови змішування води різної температури

Урок 12 Лабораторна робота № 2. Визначення питомої теплоємності речовини

Урок 13 Підготовка до контрольної роботи з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Урок 14 Контрольна робота № 1 з теми «Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача»

Частина II. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

Урок 15 Агрегатні стани речовини. Кристалічні та аморфні тіла.  Наноматеріали

Урок 16 Плавлення та кристалізація

Урок 17 Питома теплота плавлення. Розв’язування задач

Урок 18 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Плавлення і кристалізація. Питома теплота плавлення»

Урок 19 Випаровування та конденсація. Кипіння

Урок 20 Питома теплота пароутворення. Розв’язування задач

Урок 21 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Випаровування. Конденсація. Кипіння.  Питома теплота пароутворення»

Урок 22 Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника

Урок 23 Розв’язування задач з теми «Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника»

Урок 24 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника»

Урок 25 Принцип дії теплових двигунів. ККД теплового двигуна

Урок 26 Деякі види теплових двигунів

Урок 27 Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів

Урок 28 Підготовка до контрольної роботи з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

Урок 29 Контрольна робота № 2 з теми «Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни»

Урок 30 – 32. Захист навчальних проектів з теми «Теплові  явища»