Таблиці з пропусками

Що таке таблиці з пропусками

Даний матеріал містить завдання відкритого типу на заповнення пропусків у таблиці. Пропущеними можуть бути назва фізичної величини, символ для її позначення, одиниці вимірювання, прилад для вимірювання, математичний вираз для визначення тощо. Це один із видів завдань, який ефективно виконує як контролюючу функцію, так і формуючу, надаючи вчителю і учню інформацію про те, в якій мірі реалізовані поставлені цілі. Учні дізнаються, якого рівня вони досягли та який рід знань є найціннішим. Таким чином оцінювання слугує для них орієнтиром. Даний метод поєднує в собі елементи гри, що дозволяє пробудити цікавість учнів до вивченого матеріалу, представити його у незвичній формі, актуалізувати ту інформацію, яка найбільш важливіша, розвиває навички самостійної роботи, вміння застосовувати знання на практиці.

Що ви отримуєте

7 клас (20 гривень - 6 таблиць)

Зміст комплекту для 7 класу

1. Рівномірний прямолінійний рух

2. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

3. Маса, густина, сила

4. Сила пружності, сила тяжіння, сила тертя

5. Тиск твердих тіл, рідин, газів

6. Момент сили. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів

8 клас (30 гривень - 6 таблиць)

Зміст комплекту для 8 класу

1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача (2 варіанти)

2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни (2 варіанти)

3. Електричний заряд. Закон Кулона

4. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Закон Ома (2 варіанти)

5. Робота і потужність електричного струму (2 варіанти)

9 клас (30 гривень - 6 таблиць)

Зміст комплекту для 9 класу

1. Магнітне поле

2. Світлові явища (2 варіанти)

3. Механічні хвилі (2 варіанти)

4. Фізика атома та атомного ядра (2 варіанти)

5. Рівноприскорений прямолінійний рух (2 варіанти)

6. Імпульс тіла. Механічна енергія

10 клас (35 гривень - 8 таблиць)

Зміст комплекту для 10 класу

1. Рівномірний рух по колу (2 варіанти)

2. Сили в природі

3. Механічні коливання (2 варіанти)

4. Механічні хвилі (2 варіанти)

5. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (2 варіанти)

6. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

7. Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини. Будова та властивості твердих тіл (2 варіанти)

8. Напруженість електричного поля. Потенціал. Електроємність

11 клас (35 гривень - 13 таблиць)

Зміст комплекту для 11 класу

1. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричний струм в різних середовищах (2 варіанти)

2. Електричний струм у різних середовищах

3. Електромагнетизм (2 варіанти)

4. Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула В. Томсона. Змінний струм. Генератори змінного струму

5. Види опорів у колі змінного струму

6. Закони поширення світла

7. Хвильові властивості світла

8. Хвильові та квантові властивості світла

9. Шкала електромагнітних хвиль

10. Будова атома та атомного ядра

11. Основні властивості ядерних сил

12. Види спектрів

13. Прилади реєстрації йонізуючого випромінювання

Як сплатити

УВАГА! Співпрацюємо тільки із вчителями фізики (фізичними особами).

НЕ співпрацюємо із ФОП, ТОВ, юридичними особами, учнями та їх батьками.

Перекажіть суму відповідного розміру за реквізитами:

  • Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA373117440000026003055835979

  • Отримувач: ФОП Щур Назар Васильович

  • Код отримувача (ЄДРПОУ): 3344617555

  • Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

  • Призначення платежу: За послуги по договору публічної оферти про надання індивідуальних освітніх послуг

(Обов’язково вказуйте призначення платежу)


Оплату можна здійснити одним із способів:

(За будь-які матеріали, що є на сайті оплату можна здійснити одним платежем)