Таблиці з пропусками

Що таке таблиці з пропусками

Даний матеріал містить завдання відкритого типу на заповнення пропусків у таблиці. Пропущеними можуть бути назва фізичної величини, символ для її позначення, одиниці вимірювання, прилад для вимірювання, математичний вираз для визначення тощо. Це один із видів завдань, який ефективно виконує як контролюючу функцію, так і формуючу, надаючи вчителю і учню інформацію про те, в якій мірі реалізовані поставлені цілі. Учні дізнаються, якого рівня вони досягли та який рід знань є найціннішим. Таким чином оцінювання слугує для них орієнтиром. Даний метод поєднує в собі елементи гри, що дозволяє пробудити цікавість учнів до вивченого матеріалу, представити його у незвичній формі, актуалізувати ту інформацію, яка найбільш важливіша, розвиває навички самостійної роботи, вміння застосовувати знання на практиці.

Що ви отримуєте

АКЦІЯ —20%

Діє з 09.01.2020 до 31.01.2020

7 клас (16 гривень)

20 гривень

1. Рівномірний прямолінійний рух

2. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

3. Маса, густина, сила

4. Сила пружності, сила тяжіння, сила тертя

5. Тиск твердих тіл, рідин, газів

6. Момент сили. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів

8 клас (24 гривні)

30 гривень

1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача (2 варіанти)

2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни (2 варіанти)

3. Електричний заряд. Закон Кулона

4. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Закон Ома (2 варіанти)

5. Робота і потужність електричного струму (2 варіанти)

9 клас (24 гривні)

30 гривень

1. Магнітне поле

2. Світлові явища (2 варіанти)

3. Механічні хвилі (2 варіанти)

4. Фізика атома та атомного ядра (2 варіанти)

5. Рівноприскорений прямолінійний рух (2 варіанти)

6. Імпульс тіла. Механічна енергія

10 клас (28 гривень)

35 гривень

1. Рівномірний рух по колу (2 варіанти)

2. Сили в природі

3. Механічні коливання (2 варіанти)

4. Механічні хвилі (2 варіанти)

5. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (2 варіанти)

6. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

7. Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини. Будова та властивості твердих тіл (2 варіанти)

8. Напруженість електричного поля. Потенціал. Електроємність

11 клас (28 гривень)

35 гривень

1. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. Електричний струм в різних середовищах (2 варіанти)

2. Електричний струм у різних середовищах

3. Електромагнетизм (2 варіанти)

4. Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула В. Томсона. Змінний струм. Генератори змінного струму

5. Види опорів у колі змінного струму

6. Закони поширення світла

7. Хвильові властивості світла

8. Хвильові та квантові властивості світла

9. Шкала електромагнітних хвиль

10. Будова атома та атомного ядра

11. Основні властивості ядерних сил

12. Види спектрів

13. Прилади реєстрації йонізуючого випромінювання

Як сплатити

Ваша карта ПриватБанк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 4731185603560167 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В системі Privat24
  • В будь-якому відділенні банку

Ваша карта ОщадБанк, АвальБанк або інший банк

Переведіть суму відповідного розміру на картку 5167491007315046 отримувач Щур Н.В. одним із способів:

  • В будь-якому відділенні банку
  • Іншим зручним для Вас способом

Як отримати матеріали

1. Надіслати лист на наш E-mail: klasfizika@gmail.com

Тема: Таблиці (класи, на які робите замовлення)

Текст листа: Час оплати (дата, години, хвилини)

2. Отримати посилання на завантаження уроків з Google drive.

Пробні таблиці з пропусками

Для того, щоб Ви мали змогу познайомитись та оцінити якість матеріалів, пропоную безкоштовно завантажити пробні таблиці з пропусками

Відгуки користувачів

Ви можете прочитати коментарі інших користувачів та залишити свої натиснувши

Залишились питання

Звертайтеся за адресою klasfizika@gmail.com або пишіть у https://www.facebook.com/fizikanova

P.S.

Цей проект допомагає в навчанні та роботі вчителя, як пральна машина при пранні, як мікрохвильова піч при розігріві, як автомобіль при переміщенні.