Таблиці з пропусками з фізики

Що таке таблиці з пропусками з фізики для 7, 8, 9, 10, 11 класів

Даний матеріал містить завдання відкритого типу на заповнення пропусків у таблиці. Пропущеними можуть бути назва фізичної величини, символ для її позначення, одиниці вимірювання, прилад для вимірювання, математичний вираз для визначення тощо. Це один із видів завдань, який ефективно виконує як контролюючу функцію, так і формуючу, надаючи вчителю і учню інформацію про те, в якій мірі реалізовані поставлені цілі. Учні дізнаються, якого рівня вони досягли та який рід знань є найціннішим. Таким чином оцінювання слугує для них орієнтиром. Даний метод поєднує в собі елементи гри, що дозволяє пробудити цікавість учнів до вивченого матеріалу, представити його у незвичній формі, актуалізувати ту інформацію, яка найбільш важливіша, розвиває навички самостійної роботи, вміння застосовувати знання на практиці. 

Що ви отримуєте

7 клас (25 гривень - 6 таблиць)

Зміст комплекту для 7 класу

1. Рівномірний прямолінійний рух

2. Рівномірний рух матеріальної точки по колу

3. Маса, густина, сила

4. Сила пружності, сила тяжіння, сила тертя

5. Тиск твердих тіл, рідин, газів

6. Момент сили. Коефіцієнт корисної дії простих механізмів

8 клас (35 гривень - 6 таблиць)

Зміст комплекту для 8 класу

1. Температура. Внутрішня енергія. Теплопередача (2 варіанти)

2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни (2 варіанти)

3. Електричний заряд. Закон Кулона 

4. Сила струму. Електрична напруга. Електричний опір. Закон Ома (2 варіанти)

5. Робота і потужність електричного струму (2 варіанти)

9 клас (35 гривень - 6 таблиць)

Зміст комплекту для 9 класу

1. Магнітне поле

2. Світлові явища (2 варіанти)

3. Механічні хвилі (2 варіанти)

4. Фізика атома та атомного ядра (2 варіанти)

5. Рівноприскорений прямолінійний рух (2 варіанти)

6. Імпульс тіла. Механічна енергія

10 клас (40 гривень - 8 таблиць)

Зміст комплекту для 10 класу

Рівень стандарту; навчальна програма авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.; підручник Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.

1. Рівномірний рух по колу (2 варіанти)

2. Сили в природі

3. Механічні коливання (2 варіанти)

4. Механічні хвилі (2 варіанти)

5.  Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (2 варіанти)

6. Основне рівняння МКТ ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси

7. Вологість повітря. Поверхневий натяг рідини. Будова та властивості твердих тіл (2 варіанти)

8. Напруженість електричного поля. Потенціал. Електроємність

11 клас (40 гривень - 13 таблиць)

Зміст комплекту для 11 класу