Розробки уроків з фізики для 7 класу за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 7 класу за новою програмою на 2020 - 2021 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.

І семестр

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Фізика як навчальний предмет у школі

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Фізичний експеримент і фізичні досліди

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома

Урок 04. Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Урок 05 Розв’язування задач

Урок 06 Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

Урок 07 Лабораторна робота № 2. Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Урок 08 Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Урок 09 Навчальний проект № 1

Урок 10 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 11 Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 12 Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Урок 13 Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

Урок 14 Розв’язування задач з теми «Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху»