Розробки уроків з фізики для 7 класу за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 7 класу за новою програмою на 2019 - 2020 навчальний рік

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.

І семестр

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Фізика як навчальний предмет у школі

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Фізичний експеримент і фізичні досліди

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома

Урок 04. Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Урок 05 Розв’язування задач

Урок 06 Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

Урок 07 Лабораторна робота № 2. Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Урок 08 Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Урок 09 Навчальний проект № 1

Урок 10 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 11 Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 12 Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Урок 13 Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

Урок 14 Розв’язування задач з теми «Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху»

Урок 15 Графіки рівномірного прямолінійного руху

Урок 16 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Графіки рівномірного прямолінійного руху»

Урок 17 Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Урок 18 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху»

Урок 19 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Нерівномірний прямолінійний рух»

Урок 20 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Обертова частота.

Урок 21 Розв’язування задач з теми «Рівномірний рух матеріальної точки по колу»

Урок 22 Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

Урок 23 Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

Урок 24 Розв’язування задач з теми «Коливальний рух»

Урок 25 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Урок 26 Навчальний проект № 2

Урок 27 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механічний рух»

Урок 28 Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

Урок 29 Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

Урок 30 Густина речовини

Урок 31 Розв’язування задач з теми «Густина речовини»

Урок 32 Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування

ІІ семестр

Урок 33 Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)

Урок 34 Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна

Урок 35 Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри

Урок 36 Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Урок 37 Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Урок 38 Розв’язування задач з теми «Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість»

Урок 39 Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці

Урок 40 Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Урок 41 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Урок 42 Контрольна робота №3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Урок 43 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Урок 44 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Урок 45 Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри

Урок 46 Сполучені посудини. Манометри

Урок 47 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Атмосферний тиск. Сполучені посудини»

Урок 48 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Урок 49 Умови плавання тіл. Розв’язування задач.

Урок 50 Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Урок 51 Навчальний проект № 3

Урок 52 Підготовка до контрольної роботи з теми: «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Урок 53 Контрольна робота №4 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»

Урок 54 Механічна робота. Потужність

Урок 55 Розв’язування задач з теми «Механічна робота. Потужність»

Урок 56 Механічна енергія та її види

Урок 57 Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування

Урок 58 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Механічна енергія та її види»

Урок 59 Момент сили. Умови рівноваги важеля

Урок 60 Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля

Урок 61 Рухомий і нерухомий блоки

Урок 62 Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів

Урок 63 Розв’язування задач з теми «Прості механізми»

Урок 64 Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму (похилої площини)

Урок 65 Навчальний проект № 4

Урок 66 Підготовка до контрольної роботи з теми «Механічна робота та енергія»

Урок 67 Контрольна робота №5 з теми «Механічна робота та енергія»

Урок 68 Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух

Урок 69 Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила. Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія

Урок 70 Екскурсія (Підсумковий урок)