І семестр для 7 класу (стара версія 2015)

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 7 класу 1 семестр за новою програмою

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.


!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Фізика як навчальний предмет у школі

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Фізичний експеримент і фізичні досліди

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома

Урок 04. Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Урок 05 Розв’язування задач

Урок 06 Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

Урок 07 Лабораторна робота № 2. Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Урок 08 Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами

Урок 09 Навчальний проект № 1

Урок 10 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 11 Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 12 Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Урок 13 Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху

Урок 14 Розв’язування задач з теми «Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху»

Урок 15 Графіки рівномірного прямолінійного руху

Урок 16 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Графіки рівномірного прямолінійного руху»

Урок 17 Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Урок 18 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху»

Урок 19 Розв’язування задач. Самостійна робота з теми «Нерівномірний прямолінійний рух»

Урок 20 Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Обертова частота.

Урок 21 Розв’язування задач з теми «Рівномірний рух матеріальної точки по колу»

Урок 22 Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла

Урок 23 Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники

Урок 24 Розв’язування задач з теми «Коливальний рух»

Урок 25 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Урок 26 Навчальний проект № 2

Урок 27 Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механічний рух»

Урок 28 Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

Урок 29 Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла

Урок 30 Густина речовини

Урок 31 Розв’язування задач з теми «Густина речовини»

Урок 32 Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування