Урок 62 для 9 класу з фізики. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

ПЛАН УРОКУ:

Мета уроку: сформувати знання учнів про фізичні величини, які описують рівноприскорений рух, – переміщення та координату.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, в чому полягає фізичний зміст переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху; аналізувати та будувати графік залежності sx(t); записувати рівняння проекції переміщення, рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху.

Тип уроку: комбінований. 

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.