Урок 62 Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати

ФІЗИКА 9 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Відеоматеріали до уроку

Мета уроку: сформувати знання учнів про фізичні величини, які описують рівноприскорений рух, – переміщення та координату.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, в чому полягає фізичний зміст переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху; аналізувати та будувати графік залежності sx(t); записувати рівняння проекції переміщення, рівняння координати для рівноприскореного прямолінійного руху.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Геометричний зміст проекції переміщення

2. Рівняння проекції переміщення (графік проекції переміщення)

3. Рівняння координати (графік координати)