Урок 67 Другий закон Ньютона

ФІЗИКА 9 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Відеоматеріали до уроку

Мета уроку: сформувати знання учнів про другий закон Ньютона як закон, що дозволяє визначити умову рівноприскореного руху тіла.

Очікувані результати: учні повинні розуміти, від яких чинників залежить прискорення руху тіла; формулювати другий закон Ньютона, записувати його математичний вираз для випадків, коли на тіло діє одна сила та кілька сил; усвідомлювати, якою є умова рівноприскореного руху тіла.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник; на кожного учня чи пару учнів – лінійка і два бруски різної маси


План вивчення нового матеріалу:

1. Повторення (сила, рівнодійна сила, інертність, маса)

2. Другий закон Ньютона

3. Наслідки з другого закону Ньютона