Урок 82 Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

ФІЗИКА 10 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку

Мета уроку:

Навчальна. Формувати уявлення учнів про принцип дії теплових двигунів, про необоротність теплових процесів; формувати знання учнів про холодильну машину; формувати вміння розв’язувати фізичні задачі на визначення ККД теплового двигуна; формувати розуміння наукових принципів сучасного виробництва, техніки й технологій; формувати екологічне мислення й відповідну поведінку.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння: розкривати загальне і конкретне; встановлювати закономірності; встановлювати головне, суттєве у матеріалі, що вивчається; самостійно знаходити причинно-наслідкові зв’язки (робити висновки).

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Необоротність процесів у природі

2. Тепловий двигун

3. Коефіцієнт корисної дії (ККД)

4. Теплові двигуни

5. Холодильний пристрій