Урок 07 Контроль успішності № 1 з теми «Методи пізнання природи. Фізика як природнича наука»

НУШ (нова українська школа) з фізики для 7 класу

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

Мета: узагальнити та систематизувати знання з теми «Методи пізнання природи. Фізика як природнича наука». Провести контроль успішності з даної теми.

Компоненти ключових компетентностей:

Навчальні ресурси: підручник з фізики, фізичні прилади, таблиці СІ та префіксів, навчальна презентація.

Тип уроку: контроль успішності.

Можливі труднощі: у розподілі часу між підготовкою до контролю успішності та власне проведенням самого контролю, на яке потрібно виділити 25-30 хвилин.