Урок 93 Провідники та діелектрики в електричному полі

ФІЗИКА 10 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку

Мета уроку:

Навчальна: Формувати уявлення про особливості внутрішньої будови провідників і діелектриків та їх електростатичні властивості.

Розвивальна. Сприяти збагаченню словникового запасу; формуванню пізнавальної самостійності; розвитку спостережливості, уваги, пам’яті, уяви, мислення; виробленню звички до планування своїх дій.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Внутрішня будова провідників

2. Електростатичні властивості провідників

3. Застосування електростатичних властивостей провідників

4. Діелектрики

5. Поляризація діелектриків

6. Діелектрична проникність речовини