Урок 59 для 9 класу з фізики. Захист навчальних проектів з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЄКТІВ:

Мета уроку: визначити рівень оволодіння учнями знаннями за темою, обраною для навчального проекту в межах теми IV «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики».

Очікувані результати: презентуючи свою роботу, учні повинні продемонструвати знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми IV «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»; вміння працювати індивідуально чи в команді; оцінювати роботу інших учнів.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь, навичок

Наочність і обладнання: презентації проектів, моделі, установки.