Урок 34 Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

ФІЗИКА 11 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку

Мета уроку:

Навчальна: Продовжити формувати знання учнів про коливальний рух, вільні та вимушені коливання, рівняння гармонічних коливань; поширити поняття коливальних процесів на електромагнітні явища; формувати вміння учнів пояснювати фізичні явища та процеси; розв’язувати задачі на коливальний рух, вільні та вимушені коливання.

Розвивальна. Розвивати вміння узагальнювати і систематизувати знання; з метою розвитку мислення розвивати вміння: пояснювати подібні матеріали; виявляти аналогії; розкривати загальне і конкретне; встановлювати закономірності; встановлювати головне, суттєве у матеріалі, що вивчається.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Види коливань та умови їх виникнення (вільні коливання, вимушені коливання, автоколивання, незатухаючі коливання, згасаючі коливання )

2. Гармонічні коливання

3. Фізичні величини, що характеризують коливальний рух (амплітуда коливань, період коливань, частота коливань, циклічна частота, фаза коливань)