І семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 10 класу 1 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2021 - 2022 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтева В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал, серед, освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 с. : іл.


!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Зародження й розвиток фізики як науки

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Скалярні та векторні величини

Урок 04 Основна задача механіки. Абетка кінематики

Урок 05 Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

Урок 06 Закони додавання переміщень і швидкостей