1 семестр для 10 класу

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 10 класу 1 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2023 - 2024 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.): підруч. для 10 кл. закл. загал, серед, освіти / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2018. — 272 с. : іл.


ВСТУП

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Зародження й розвиток фізики як науки

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Скалярні та векторні величини

Розділ І. МЕХАНІКА 

Частина 1. КІНЕМАТИКА

Урок 04 Основна задача механіки. Абетка кінематики

Урок 05 Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості

Урок 06 Закони додавання переміщень і швидкостей

Урок 07 Розв'язування задач з теми «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей»

Урок 08 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення

Урок 09 Розв'язування задач з теми «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення»

Урок 10 Лабораторна робота № 1. Визначення прискорення тіла в ході рівноприскореного прямолінійного руху

Урок 11 Вільне падіння

Урок 12 Криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння

Урок 13 Розв'язування задач з теми «Вільне падіння та криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння»

Урок 14 Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Урок 15 Розв'язування задач з теми «Рівномірний рух матеріальної точки по колу»

Урок 16 Лабораторна робота №2. Вивчення руху тіла по колу

Урок 17 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Урок 18 Контрольна робота № 1 з теми «Механіка. Частина 1. Кінематика»

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 2. ДИНАМІКА

Урок 19 Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Урок 20 Сила. Маса. Другий та третій закони Ньютона

Урок 21 Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

Урок 22 Розв'язування задач з теми «Перший, другий та третій закони Ньютона. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість»

Урок 23 Сила пружності. Вага тіла

Урок 24 Сила тертя

Урок 25 Розв'язування задач з теми «Сила пружності. Вага. Сила тертя»

Урок 26 Лабораторна робота № 3. Дослідження руху зв'язаних тіл

Урок 27 Рівновага тіл. Момент сили

Урок 28 Лабораторна робота № 4. Визначення центра мас плоскої фігури

Урок 29 Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність

Урок 30 Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

Урок 31 Розв'язування задач з теми «Механічна робота. Потужність. Кінетична та потенціальна енергії. Закон збереження механічної енергії»

Урок 32 Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення

Урок 33 Розв'язування задач з теми «Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне та непружне зіткнення»

Урок 34 Рух рідини та газу. Підіймальна сила крила

Урок 35 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

Урок 36 Контрольна робота № 2 з теми «Механіка. Частина 2. Динаміка та закони збереження в механіці»

Розділ І. МЕХАНІКА

Частина 3. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Урок 37 Види механічних коливань 

Урок 38 Розв'язування задач з теми «Види механічних коливань»

Урок 39 Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань

Урок 40 Розв'язування задач з теми «Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань»

Урок 41 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника, вимірювання прискорення вільного падіння

Урок 42 Резонанс

Урок 43 Механічні хвилі

Урок 44 Звукові хвилі

Урок 45 Розв'язування задач з теми «Звукові хвилі»

Урок 46 Підготовка до контрольної роботи з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

Урок 47 Контрольна робота № 3 з теми «Механіка. Частина 3. Механічні коливання і хвилі»

Урок 48 Захист навчальних проектів з теми «Механіка»