Урок 21 Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість

ФІЗИКА 10 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА, рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Відеоматеріали до уроку

Мета уроку:

Навчальна. Розширити уявлення про взаємодію тіл; формувати знання про всесвітнє тяжіння, дослідне визначення й фізичний зміст гравітаційної сталої, гравітаційні поля, гравітаційні сили як центральні сили; ознайомлення учнів із поняттям штучного супутника Землі, космічних швидкостей та їх змісту; формування вміння розраховувати першу космічну швидкість.

Розвивальна. З метою розвитку мислення розвивати вміння аналізувати навчальний матеріал, умову задачі, хід розв’язання задач; пояснювати подібні матеріали; виявляти аналогії; розкривати загальне і конкретне; встановлювати закономірності; систематизувати, встановлювати зв’язки нового з раніше вивченим.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


План вивчення нового матеріалу:

1. Гравітаційна взаємодія

2. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала

3. Сила тяжіння

4. Прискорення вільного падіння

5. Перша космічна швидкість