Урок 94-97* Захист навчальних проектів з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

ФІЗИКА 9 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку

Мета уроку: визначити рівень оволодіння учнями знаннями за темою, обраною для навчального проекту в межах теми V «Рух і взаємодія. Закони збереження».

Очікувані результати: презентуючи свою роботу, учні повинні продемонструвати знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми V «Рух і взаємодія. Закони збереження»; вміння працювати індивідуально чи в команді, оцінювати роботу інших учнів.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь, навичок.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.


Орієнтовні теми

1. Закони збереження у природі, техніці, побуті.

2. Фізика в житті сучасної людини.

3. Сучасний стан фізичних досліджень в Україні та світі.

4. Україна – космічна держава.