Урок 94-97 для 9 класу з фізики. Захист навчальних проектів з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ПРОЄКТІВ:

Мета уроку: визначити рівень оволодіння учнями знаннями за темою, обраною для навчального проекту в межах теми V «Рух і взаємодія. Закони збереження».

Очікувані результати: презентуючи свою роботу, учні повинні продемонструвати знання, отримані в ході роботи над проектом в межах теми V «Рух і взаємодія. Закони збереження»; вміння працювати індивідуально чи в команді, оцінювати роботу інших учнів.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь, навичок.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.