1 семестр для 11 класу

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 11 класу 1 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2023 - 2024 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.): підруч. для 11 кл. закл. загал, серед, освіти / [Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.] ; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 272 с. : іл., фот.

РОЗДІЛ І ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Частина 1. ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Електричний струм

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Розв'язування задач з теми «Електричний струм. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори»

Урок 04 Експериментальна робота № 1. Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників

Урок 05 Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца

Урок 06 Розв'язування задач з теми «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца»

Урок 07 Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

Урок 08 Розв'язування задач з теми «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола»

Урок 09 Експериментальна робота № 2. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

Урок 10 Електричний струм в металах

Урок 11 Експериментальна робота № 3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу

Урок 12 Електричний струм в електролітах. Електроліз

Урок 13 Розв'язування задач з теми «Електричний струм в електролітах. Електроліз»

Урок 14 Електричний струм у газах

Урок 15 Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади

Урок 16 Електричний струм у напівпровідниках

Урок 17 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

Урок 18 Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

Урок 19 Захист навчальних проектів з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

РОЗДІЛ І. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

Частина 2. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ

Урок 20 Магнітне поле

Урок 21 Сила Ампера

Урок 22 Розв'язування задач з теми «Сила Ампера»

Урок 23 Сила Лоренца

Урок 24 Розв'язування задач з теми «Сила Лоренца»

Урок 25 Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції 

Урок 26 Розв'язування задач з теми «Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції»

Урок 27 Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

Урок 28 Розв'язування задач з теми Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля»

Урок 29 Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики

Урок 30 Електромагнітне поле

Урок 31 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

Урок 32 Контрольна робота № 2 «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

Урок 33 Захист навчальних проектів з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

РОЗДІЛ ІІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Урок 34 Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

Урок 35 Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона

Урок 36 Розв'язування задач з теми «Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона»

Урок 37 Змінний струм. Генератори змінного струму

Урок 38 Розв'язування задач з теми «Змінний струм. Генератори змінного струму»

Урок 39 Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму

Урок 40 Розв'язування задач з теми «Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму»

Урок 41 Експериментальна робота № 4. Вимірювання індуктивності котушки

Урок 42 Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор

Урок 43 Розв'язування задач з теми «Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор»

Урок 44 Електромагнітні хвилі. Властивості електромагнітних хвиль. Досліди Герца

Урок 45 Принципи радіотелефонного зв’язку

Урок 46 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»

Урок 47 Контрольна робота № 3

Урок 48 Захист навчальних проектів з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»