І семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 11 класу 1 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2021 - 2022 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом ЛоктєваВ. М.): підруч. для 11 кл. закл. загал, серед, освіти / [Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.] ; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 272 с. : іл., фот.

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Електричний струм

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Розв'язування задач з теми «Електричний струм. Послідовне і паралельне з’єднання провідників. Шунти і додаткові опори»

Урок 04 Експериментальна робота № 1. Перевірка законів послідовного і паралельного з’єднань провідників

Урок 05 Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца

Урок 06 Розв'язування задач з теми «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца»

Урок 07 Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

Урок 08 Розв'язування задач з теми «Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола»

Урок 09 Експериментальна робота № 2. Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму

Урок 10 Електричний струм в металах

Урок 11 Експериментальна робота № 3. Вимірювання температурного коефіцієнта опору металу

Урок 12 Електричний струм в електролітах. Електроліз

Урок 13 Розв'язування задач з теми «Електричний струм в електролітах. Електроліз»

Урок 14 Електричний струм у газах

Урок 15 Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади

Урок 16 Електричний струм у напівпровідниках

Урок 17 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

Урок 18 Контрольна робота № 1 з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

Урок 19 Захист навчальних проектів з теми «Електродинаміка. Частина 1. Електричний струм»

Урок 20 Магнітне поле

Урок 21 Сила Ампера

Урок 22 Розв'язування задач з теми «Сила Ампера»

Урок 23 Сила Лоренца

Урок 24 Розв'язування задач з теми «Сила Лоренца»

Урок 25 Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції

Урок 26 Розв'язування задач з теми «Досліди Фарадея. Закон електромагнітної індукції»

Урок 27 Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля

Урок 28 Розв'язування задач з теми Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля»

Урок 29 Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики

Урок 30 Електромагнітне поле

Урок 31 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

Урок 32 Контрольна робота № 2 «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

Урок 33 Захист навчальних проектів з теми «Електродинаміка. Частина 2. Електромагнетизм»

Урок 34 Коливання. Види коливань. Фізичні величини, що характеризують коливання

Урок 35 Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона

Урок 36 Розв'язування задач з теми «Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула Томсона»

Урок 37 Змінний струм. Генератори змінного струму

Урок 38 Розв'язування задач з теми «Змінний струм. Генератори змінного струму»

Урок 39 Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму

Урок 40 Розв'язування задач з теми «Активний, ємнісний та індуктивний опори в колі змінного струму»

Урок 41 Експериментальна робота № 4. Вимірювання індуктивності котушки

Урок 42 Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор

Урок 43 Розв'язування задач з теми «Виробництво, передача та використання енергії змінного струму. Трансформатор»

Урок 45 Принципи радіотелефонного зв’язку. Радіомовлення та телебачення

Урок 45 Принципи радіотелефонного зв’язку

Урок 47 Контрольна робота № 3 «Електромагнітні коливання і хвилі»

Урок 47 Контрольна робота № 3

Урок 48 Захист навчальних проектів з теми «Електромагнітні коливання і хвилі»