Урок 24 Розв’язування задач з теми «Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань»

НУШ (нова українська школа) з фізики для 7 класу

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

Мета: закріпити алгоритм розв’язування задач на коливальний рух. Розглянути різні способи розв’язування задач, проаналізувати найбільш раціональні підходи. 

Компоненти ключових компетентностей:

Навчальні ресурси: підручник з фізики, фізичні прилади, таблиці СІ та префіксів, навчальна презентація.

Тип уроку: розв’язування задач.

Можливі труднощі: для деяких учнів може бути важко візуалізувати та розуміти фізичні закономірності, що лежать в основі коливальних та обертальних рухів.