ІІ семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 9 класу 2 семестр за новою програмою на 2021 - 2022 навчальний рік (105/87 годин, 3/2,5 години на тиждень)

Зірочкою (*) позначено уроки, не заплановані під час вивчення фізики в 9 класі за навчальним планом, який передбачає 2,5 години на тиждень.

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2017. - 248 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.


Урок 47 Сучасна модель атома

Урок 48 Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

Урок 49 Активність радіоактивної речовини

Урок 50 Розв'язування задач

Урок 51* Розв'язування задач

Урок 52 Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання

Урок 53* Розв'язування задач

Урок 54 Ланцюгова ядерна реакція

Урок 55* Розв'язування задач

Урок 56 Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Урок 57 Підготовка до контрольної роботи № 4

Урок 58 Контрольна робота № 4

Урок 59 Захист навчальних проектів

Урок 60 Рівноприскорений прямолінійний рухого руху

Урок 61 Розв'язування задач

Урок 62 Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

Урок 63 Розв'язування задач

Урок 64 Розв'язування задач

Урок 65 Розв'язування задач

Урок 66 Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Урок 67 Другий закон Ньютона

Урок 68* Розв'язування задач

Урок 69 Третій закон Ньютона

Урок 70 Закон всесвітнього тяжіння

Урок 71 Розв’язування задач

Урок 72* Розв’язування задач

Урок 73 Рух тіла під дією сили тяжіння

Урок 74 Розв’язування задач

Урок 75* Розв’язування задач

Урок 76 Рух тіла під дією кількох сил

Урок 77 Розв’язування задач

Урок 78 Розв’язування задач

Урок 79 Підготовка до контрольної роботи № 5

Урок 80 Контрольна робота № 5

Урок 81 Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Урок 82 Розв'язування задач

Урок 83* Розв'язування задач

Урок 84 Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки

Урок 85 Розв'язування задач

Урок 86 Застосування законів збереження енергії та імпульсу

Урок 87 Розв’язування задач

Урок 88 Розв’язування задач

Урок 89 Розв’язування задач

Урок 90 Лабораторна робота № 7

Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі

Урок 92 Підготовка до контрольної роботи № 6

Урок 93 Контрольна робота № 6

Урок 94-97* Захист навчальних проектів

Урок 98 Еволюція фізичної картини світу

Урок 99 Фізика та екологія

Урок 100 Альтернативні джерела енергії

Урок 101 Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

Урок 102-105 Резерв