2 семестр для 9 класу

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 9 класу 2 семестр за новою програмою на 2023 - 2024 навчальний рік (105/87 годин, 3/2,5 години на тиждень)

Зірочкою (*) позначено уроки, не заплановані під час вивчення фізики в 9 класі за навчальним планом, який передбачає 2,5 години на тиждень.

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2017. - 248 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.


Розділ IV. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Урок 47 Сучасна модель атома

Урок 48 Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

Урок 49 Активність радіоактивної речовини

Урок 50 Розв'язування задач з теми «Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів»

Урок 51* Розв'язування задач з теми «Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів»

Урок 52 Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання

Урок 53* Розв'язування задач з теми «Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон. Дозиметри»

Урок 54 Ланцюгова ядерна реакція

Урок 55* Розв'язування задач з теми «Ланцюгова ядерна реакція. Ядерний реактор»

Урок 56 Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Урок 57 Розв’язування задач з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики». Підготовка до контрольної роботи № 4

Урок 58 Контрольна робота № 4 з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Урок 59 Захист навчальних проектів з теми «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»

Розділ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

Урок 60 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

Урок 61 Розв'язування задач з теми «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху»

Урок 62 Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

Урок 63 Розв'язування задач з теми «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

Урок 64 Розв'язування задач з теми «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

Урок 65* Розв'язування задач з теми «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

Урок 66 Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Урок 67 Другий закон Ньютона

Урок 68* Розв'язування задач з теми «Другий закон Ньютона»

Урок 69 Третій закон Ньютона

Урок 70 Закон всесвітнього тяжіння

Урок 71 Розв’язування задач за темою «Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння»

Урок 72* Розв’язування задач за темою «Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Прискорення вільного падіння»

Урок 73 Рух тіла під дією сили тяжіння

Урок 74 Розв’язування задач за темою «Рух тіла під дією сили тяжіння»

Урок 75* Розв’язування задач за темою «Рух тіла під дією сили тяжіння»

Урок 76 Рух тіла під дією кількох сил

Урок 77 Розв’язування задач за темою «Рух тіла під дією кількох сил»

Урок 78 Розв’язування задач за темою «Рух тіла під дією кількох сил»

Урок 79 Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І). Підготовка до контрольної роботи № 5

Урок 80 Контрольна робота № 5 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина І)

Урок 81 Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Урок 82 Розв'язування задач темою «Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу»

Урок 83* Розв'язування задач темою «Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу»

Урок 84 Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки

Урок 85 Розв'язування задач темою «Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики»

Урок 86 Застосування законів збереження енергії та імпульсу

Урок 87 Розв’язування задач за темою «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах».

Урок 88 Розв’язування задач за темою «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах».

Урок 89 Розв’язування задач за темою «Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах».

Урок 90 Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії.

Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі

Урок 92 Розв’язування задач з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина ІІ). Підготовка до контрольної роботи № 6

Урок 93 Контрольна робота № 6 з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (частина ІІ)

Урок 94-97* Захист навчальних проектів з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження»

Урок 98 Еволюція фізичної картини світу

Урок 99 Фізика та екологія

Урок 100 Альтернативні джерела енергії

Урок 101 Урок-семінар. Сучасні проблеми екології та енергетики в Україні та світі

Урок 102-105 Резерв