ІІ семестр

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 11 класу 2 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2019 - 2020 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом ЛоктєваВ. М.): підруч. для 11 кл. закл. загал, серед, освіти / [Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.] ; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 272 с. : іл., фот.

Урок 49 Розвиток уявлень про природу світла

Урок 50 Відбивання світла. Закони відбивання світла

Урок 51 Розв'язування задач з теми «Відбивання світла. Закони відбивання світла»

Урок 52 Заломлення світла. Закони заломлення світла

Урок 53 Повне відбивання світла

Урок 54 Розв'язування задач з теми «Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла»

Урок 55 Експериментальна робота № 5. Дослідження заломлення світла

Урок 56 Лінзи. Побудова зображень у лінзах

Урок 57 Розв'язування задач з теми «Лінзи. Побудова зображень у лінзах»

Урок 58 Формула тонкої лінзи

Урок 59 Розв'язування задач з теми «Формула тонкої лінзи»

Урок 60 Експериментальна робота № 6. Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз

Урок 61 Оптичні системи. Кут зору

Урок 62 Дисперсія світла. Спектроскоп

Урок 63 Інтерференція світла

Урок 64 Дифракція світла

Урок 65 Розв'язування задач з теми «Інтерференція та дифракція світла»

Урок 65 Додатково (Поляризація світла)

Урок 66 Експериментальна робота №7. Вимірювання довжини світлової хвилі