2 семестр для 11 класу

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 11 класу 2 семестр (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.) на 2023 - 2024 навчальний рік (105 годин, 3 години на тиждень)

Сумісні з підручником:

1. Фізика (рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.): підруч. для 11 кл. закл. загал, серед, освіти / [Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.] ; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 272 с. : іл., фот.

РОЗДІЛ ІІІ. ОПТИКА

Урок 49 Розвиток уявлень про природу світла

Урок 50 Відбивання світла. Закони відбивання світла 

Урок 51 Розв'язування задач з теми «Відбивання світла. Закони відбивання світла»

Урок 52 Заломлення світла. Закони заломлення світла

Урок 53 Повне відбивання світла

Урок 54 Розв'язування задач з теми «Заломлення світла. Закони заломлення світла. Повне відбивання світла» 

Урок 55 Експериментальна робота № 5. Дослідження заломлення світла

Урок 56 Лінзи. Побудова зображень у лінзах

Урок 57 Розв'язування задач з теми «Лінзи. Побудова зображень у лінзах»

Урок 58 Формула тонкої лінзи

Урок 59 Розв'язування задач з теми «Формула тонкої лінзи»

Урок 60 Експериментальна робота № 6. Вимірювання оптичної сили лінзи та системи лінз

Урок 61 Оптичні системи. Кут зору

Урок 62 Дисперсія світла. Спектроскоп

Урок 63 Інтерференція світла

Урок 64 Дифракція світла

Урок 65 Розв'язування задач з теми «Інтерференція та дифракція світла»

Урок 65 Додатково (Поляризація світла) 

Урок 66 Експериментальна робота №7. Вимірювання довжини світлової хвилі

Урок 67 Формула Планка. Світлові кванти 

Урок 68 Фотоефект. Закони фотоефекту

Урок 69 Розв'язування задач з теми «Фотоефект. Закони фотоефекту»

Урок 70 Розв'язування задач з теми «Фотоефект. Закони фотоефекту»

Урок 71 Шкала електромагнітних хвиль

Урок 72 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Оптика»

Урок 73 Контрольна робота № 4 «Оптика»

Урок 74-75 Захист навчальних проектів з теми «Оптика»

РОЗДІЛ IV. АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

Урок 76 Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома

Урок 77 Розв'язування задач з теми «Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома»

Урок 78 Види спектрів. Основи спектрального аналізу

Урок 79 Квантово-оптичні генератори (лазери)

Урок 80 Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер

Урок 81 Розв'язування задач з теми «Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку атомних ядер»

Урок 82 Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду

Урок 83 Розв'язування задач з теми «Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду»

Урок 84 Розв'язування задач з теми «Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду»

Урок 85 Експериментальна робота № 8. Моделювання радіоактивного розпаду

Урок 86 Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації іонізуючого випромінювання

Урок 87 Експериментальна робота № 9. Дослідження треків заряджених частинок за фотографіями

Урок 88 Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

Урок 89 Розв'язування задач з теми «Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції»

Урок 90 Елементарні частинки

Урок 91 Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми «Атомна та ядерна фізика»

Урок 92 Контрольна робота № 5 «Атомна та ядерна фізика»

Урок 93-94 Захист навчальних проектів з теми «Атомна та ядерна фізика»

Урок 95-… Підсумковий урок. Резерв