Урок 81 для 9 класу з фізики. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

ПЛАН УРОКУ:

Мета уроку: сформувати знання учнів про імпульс тіла та імпульс сили, закон збереження імпульсу.

Очікувані результати: учні повинні знати походження слова «імпульс»; давати означення імпульсу тіла та імпульсу сили, знати формули для їх знаходження та їхні одиниці в СІ; формулювати закон збереження імпульсу, доводити його, ґрунтуючись на законах Ньютона, та записувати математично; знати, що називають замкненою системою тіл.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник, «колиска Ньютона»