Урок 04* Розв’язування задач за темою «Магнітне поле струму. Правило свердлика»

ФІЗИКА 9 КЛАС (НОВА ПРОГРАМА)

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

  • Конспект уроку
  • Презентація уроку
  • Самостійна робота

Мета уроку: закріпити знання за темою «Магнітне поле провідника зі струмом. Правило свердлика»; продовжити формування навичок і вмінь учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання.

Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі різного типу на застосування знань за темою «Магнітне поле провідником зі струмом. Правило свердлика».

Тип уроку: урок застосування знань, умінь, навичок.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.