Урок 30 для 10 класу з фізики. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії

КОМПЛЕКТАЦІЯ РОЗРОБКИ УРОКУ:

(рівень стандарту, за навчальною програмою авторського колективу під керівництвом Локтєва В. М.)

ПЛАН УРОКУ:

Мета уроку: 

Навчальна: Формувати уявлення про енергію як одну з основних характеристик матерії та загальну міру її руху; про потенціальну енергію як енергію взаємодії тіл; зв'язок між потенціальною енергію та роботою сили тяжіння або сили пружності; збереження та взаємне перетворення потенціальної й кінетичної енергій у механічних процесах.

Розвивальна. Розвивати пізнавальні навички учнів.

Виховна. Виховувати уважність, зібраність, спостережливість.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Наочність і обладнання: навчальна презентація, комп’ютер, підручник.