Розробки уроків з фізики для 9 класу за новою програмою

Розробки уроків (конспекти, презентації, контрольні роботи, самостійні роботи, лабораторні роботи) з фізики для 9 класу за новою програмою на 2021 - 2022 навчальний рік (105/87 годин, 3/2,5 години на тиждень)

Зірочкою (*) позначено уроки, не заплановані під час вивчення фізики в 9 класі за навчальним планом, який передбачає 2,5 години на тиждень.

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара С. О. Довгого. — Харків : Вид-во «Ранок», 2017. — 272 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В.Д. Сиротюк. - Київ : Генеза, 2017. - 248 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — К. : УОВЦ «Оріон», 2017. — 272 с. : іл.

І семестр

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Магнітні явища. Дослід Ерстеда. Магнітне поле

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Індукція магнітного поля. Лінії магнітної індукції. Магнітне поле Землі

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Магнітне поле струму. Правило свердлика

Урок 04* Розв’язування задач за темою «Магнітне поле струму. Правило свердлика»

Урок 05 Сила Ампера

Урок 06 Розв’язування задач за темою «Сила Ампера»

Урок 07* Розв’язування задач за темою «Сила Ампера»

Урок 08 Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера

Урок 09 Електромагніти та їх застосування

Урок 10* Розв’язування задач за темою «Електромагніти та їх застосування»

Урок 11 Лабораторна робота № 1. Виготовлення та випробування електромагніта

Урок 12 Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець

Урок 13 Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм

Урок 14 Розв’язування задач з теми «Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху»

Урок 15 Лабораторна робота № 2 Спостереження явища електромагнітної індукції

Урок 16 Розв’язування задач з теми «Магнітне поле». Підготовка до контрольної роботи № 1

Урок 17 Контрольна робота № 1 з теми «Магнітне поле»

Урок 18 Захист навчальних проектів з теми «Магнітне поле»

Урок 19 Світлові явища. Джерела та приймачі світла. Швидкість поширення світла

Урок 20 Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення

Урок 21* Розв’язування задач за темою «Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення»

Урок 22 Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало

Урок 23* Розв’язування задач за темою «Відбивання світла. Закони відбивання світла. Плоске дзеркало»

Урок 24 Лабораторна робота № 3 Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала

Урок 25 Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла

Урок 26* Розв’язування задач за темою «Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла»

Урок 27 Лабораторна робота № 4 Визначення показника заломлення скла відносно повітря

Урок 28 Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів

Урок 29 Лінзи. Оптична сила лінзи

Урок 30 Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи

Урок 31 Розв’язування задач за темою «Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи»

Урок 32* Розв’язування задач за темою «Побудова зображень у лінзах. Деякі оптичні пристрої. Формула тонкої лінзи»

Урок 33 Лабораторна робота № 5 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

Урок 34 Око як оптична система. Зір і бачення. Окуляри. Вади зору та їх корекція

Урок 35 Розв’язування задач з теми «Світлові явища». Підготовка до контрольної роботи № 2

Урок 36 Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

Урок 37 Захист навчальних проектів з теми «Світлові явища»

Урок 38 Виникнення та поширення механічних хвиль. Фізичні величини, які характеризують хвилі

Урок 39 Звукові хвилі. Інфразвук і ультразвук

Урок 40 Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів

Урок 41 Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі

Урок 42 Шкала електромагнітних хвиль

Урок 43 Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв'язку. Радіолокація

Урок 44 Розв’язування задач з теми «Механічні та електромагнітні хвилі». Підготовка до контрольної роботи № 3

Урок 45 Контрольна робота № 3 з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

Урок 46 Захист навчальних проектів з теми «Механічні та електромагнітні хвилі»

ІІ семестр

Урок 47 Сучасна модель атома

Урок 48 Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання

Урок 49 Активність радіоактивної речовини

Урок 50 Розв'язування задач

Урок 51* Розв'язування задач

Урок 52 Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання

Урок 53* Розв'язування задач

Урок 54 Ланцюгова ядерна реакція

Урок 55* Розв'язування задач

Урок 56 Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики

Урок 57 Підготовка до контрольної роботи № 4

Урок 58 Контрольна робота № 4

Урок 59 Захист навчальних проектів

Урок 60 Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху

Урок 61 Розв'язування задач

Урок 62 Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

Урок 63 Розв'язування задач

Урок 64 Розв'язування задач

Урок 65 Розв'язування задач

Урок 66 Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона

Урок 67 Другий закон Ньютона

Урок 68* Розв'язування задач

Урок 69 Третій закон Ньютона

Урок 70 Закон всесвітнього тяжіння

Урок 71 Розв’язування задач

Урок 72* Розв’язування задач

Урок 73 Рух тіла під дією сили тяжіння

Урок 74 Розв’язування задач

Урок 75* Розв’язування задач

Урок 76 Рух тіла під дією кількох сил

Урок 77 Розв’язування задач

Урок 78 Розв’язування задач

Урок 79 Підготовка до контрольної роботи № 5

Урок 80 Контрольна робота № 5

Урок 81 Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Урок 82 Розв'язування задач

Урок 83* Розв'язування задач

Урок 84 Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки

Урок 85 Розв'язування задач