Розробки уроків з фізики для 7 класу (ВЕЛИКЕ ОНОВЛЕННЯ 2021)

Шановні колеги! Вас чекають повністю оновлені розробки уроків для 7 класу, побудовані на компетентнісному підході. У комплект для вчителя входять:

  • нові конспекти уроків;

  • нові яскраві, структуровані презентації;

  • нові якісні навчальні відеоматеріали;

  • нові інструкції до лабораторних робіт з детальним описом і алгоритмом виконання, контрольними запитаннями і творчими завданнями;

  • нові тексти самостійних і контрольних робіт із задачами різними за змістом, за дидактичною метою, способом подання умови; ступенем складності; за вимогою та способом розв'язання.

Сумісні з підручниками:

1. Фізика : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий, Ф. Я. Божинова та ін.] ; за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. — X. : Вид-во «Ранок», 2015. — 256 с. : іл., фот.

2. Фізика : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Д. Сиротюк. — Київ : Генеза, 2015. — 240 с. : іл.

3. Фізика : підруч. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. — Київ : Світоч, 2015. — 224 с.: іл.

І семестр

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 01 Фізика як навчальний предмет. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Фізика – наука про природу. Фізичні тіла та фізичні явища

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 02 Будова речовини. Молекули. Атоми

!!!БЕЗКОШТОВНО!!! Урок 03 Наукові методи вивчення природи

Урок 04 Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань

Урок 05 Розв’язування задач з теми «Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань»

Урок 06 Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу

Урок 07 Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів

Урок 08 Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл

Урок 09 Узагальнення та систематизація знань з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 10 Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 11 Захист навчальних проєктів з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

Урок 12 Механічний рух. Відносність руху. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення

Урок 13 Рівномірний рух. Швидкість руху

Урок 14 Розв’язування задач з теми «Рівномірний рух. Швидкість руху»

Урок 15 Графіки рівномірного руху

Урок 16 Розв’язування задач з теми Рівномірний рух. Швидкість руху. Графіки рівномірного руху»

Урок 17 Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху

Урок 18 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху»

Урок 19 Розв’язування задач з теми «Нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху»

Урок 20 Рівномірний рух матеріальної точки по колу

Урок 21 Лабораторна робота № 4. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти

Урок 22 Швидкість рівномірного руху по колу

Урок 23 Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань

Урок 24 Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника

Урок 25 Розв’язування задач з теми «Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань»

Урок 26 Узагальнення та систематизація знань з теми «Механічний рух»

Урок 27 Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»

Урок 28 Захист навчальних проєктів з теми «Механічний рух»

Урок 29 Явище інерції. Інертність тіла. Маса як міра інертності

Урок 30 Лабораторна робота № 6. Вимірювання мас тіл способом зважування

Урок 31 Густина. Одиниці густини

Урок 32 Лабораторна робота № 7. Визначення густин твердого тіла та рідини

ІІ семестр

Урок 33 Розв’язування задач з теми «Густина. Одиниці густини»

Урок 34 Сила – міра взаємодії. Графічне зображення сил. Додавання сил

Урок 35 Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука

Урок 36 Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл

Урок 37 Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість

Урок 38 Розв’язування задач з теми « Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість»

Урок 39 Тертя. Сила тертя

Урок 40 Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

Урок 41 Узагальнення та систематизація знань з теми «Сила. Види сил»

Урок 42 Контрольна робота № 3 з теми «Сила. Види сил»

Урок 43 Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

Урок 44 Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

Урок 45 Гідростатичний тиск

Урок 46 Атмосферний тиск і його вимірювання. Барометри

Урок 47 Сполучені посудини. Манометри

Урок 48 Розв’язування задач з теми «Гідростатичний тиск. Атмосферний тиск. Сполучені посудини»

Урок 49 Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда

Урок 50 Умови плавання тіл

Урок 51 Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла

Урок 52 Cудноплавство та повітроплавання

Урок 53 Узагальнення та систематизація знань з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

Урок 54 Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

Урок 55 Захист навчальних проєктів з теми «Взаємодія тіл. Сила»

Урок 56 Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність

Урок 57 Розв’язування задач з теми «Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність»

Урок 58 Механічна енергі